АНАЛІЗ РИНКУ

На початку бізнес-шляху, перед випуском нової продукції (наданні послуги) необхідно провести аналіз ринку. Стартап потребує великої концентрації сил, тому було б нерозумно на основі інтуїції та лише власної думки, запускати свою пропозицію на ринок.

 Аналіз ринку, який при цьому варто зробити, дозволить одночасно вирішити 3 завдання:

·         Уникнути помилок;

·         Зрозуміти, яким чином краще привабити клієнтів;

·         Скласти передумови для приваблення інвесторів до свого бізнесу.

Дослідження ринкових умов передбачає дослідження наданої галузевої кон’юнктури з урахуванням пропозицій та споживчого попиту, поведінкової реакції клієнтів, динаміки розвитку цінової політики.

Комплексний аналіз ринку включає в себе взаємовідносини на ринку, що склалися на даний період часу, короткочасне та довгострокове прогнозування, ємність ніші, що дозволяє дізнатися, яку кількість товару варто представляти на ринку, щоб вдалося його продати. Не менш важливим аспектом стане вивчення політики конкурентів, які можуть  як «потопити» новачка, так і загартувати його у чесній боротьбі за споживача.  

Замовити дослідження ринку

Первісна оцінка проводиться після особистого збору інформації за власними критеріями пошуку. Додатково може використовуватися вторинна інформація на основі даних, що вже систематизовані і надані для загального доступу.   

Існують кількісні та якісні методи вивчення ринку. Перший вид дозволить побачити об’єм ринку, приблизну вартість товару, отримати підстави для виконання прогнозів. Другий вид надає обґрунтовані гіпотези, творчі, аналітичні і технічні ідеї, які не піддаються кількісній оцінці та стають суб’єктивною інформацією.   

Критерії аналізу

a)       Огляд галузі покаже, наскільки позитивні тенденції стосовно виводу продукту, чим цікаві для клієнта конкуренти, що можна зробити, щоб їх випередити і яким чином обійти періоди стагнації та спаду у просуненні товарів.

b)       Цільовий ринок. Власна ніша набагато вужче усього ринку, тому необхідно чітко визначити портрет свого покупця із врахуванням демографічних, фінансових, регіональних характеристик та особистого вибору. На цьому ж етапі визначається наявність та територіальне розміщення конкурентів, а також загальний об’єм запропонованого ними товару за рік.

c)       Вивчення конкурентів. Ви знайдете, де конкуренти недостатньо хороші (продаж, сервіс тощо), щоб зробити на це особливу ставку. Необхідно вирахувати найбільш сприятливий час для виходу на ринко, а також оцінити рівень передбачуваних витрат, пов’язаних з рекламою та первинним просуванням.

d)       Планування та стратегічне прогнозування. Неможливо рухатися до цілі без прорахованих кроків. Варто звернути увагу на особливості просування та оцінити долю ринку, яку реально вдасться охопити. На цьому етапі розглядаються ціни на продукцію, можливі знижки, дисконти та бонусні пропозиції.

e)       Обмеження. Необхідно звернути увагу на законодавчу базу: які заборони та допуски у веденні торгівлі існують, чи введені тимчасові чи постійні обмеження на певні бізнес-процеси. Знання правил дозволить уникнути майбутніх штрафних санкцій.

Замовити маркетингове дослідження

Маркетингова політика пропонує 5 способів вивчення ринку:

-          Опитування;

-          Фокус-групи;

-          Детальні (глибинні) інтерв’ю;

-          Експерименти;

-          Спостерігання. 

Застосування кожного з них залежить від потенційних можливостей, часових та фінансових витрат.

1.       Опитування виконується за чітко відпрацьованою схемою: інтерв’юер ставить запитання або людина самостійно заповнює підготовлену анкету. Тут можуть приймати участь сотні і тисячі людей (в залежності від поставлених задач дослідження).

2.       Фокус-групи передбачають дискусію групи запрошених, що направляється однією людиною. Тут використовується когнитивність індивідуумів, що дозволяє зрозуміти причини окремих реакцій та поведінкового фактору в цілому.

3.       Глибинні інтерв’ю передбачають розмову з однією людиною відповідно до переліку складених запитань. Це дає можливість розібратися у проблемі чи певній характеристиці.

4.       Спостерігання. Виконується в той момент, коли вибраний об’єкт не підозрює про це. Дає можливість побачити природну поведінкову реакцію та емоційний характер індивідуумів.

5.       Експерименти. Сприяють практичній перевірці обраних способів ведення бізнесу.

В аналізі ринкових прогнозів використовуються статистичні викладки, імітаційні моделі, кореляційні та гібридні методи, детермінація (визначення причин виникнення) та регресія (використання взаємозв’язку показників та процесів)

Програми даних

Маркетингові дослідження, які ви можете замовити  у нас, передбачають найбільш повний розгляд небезпеки та ризиків, сценаріїв розвитку подій при виході на ринок молодої компанії або презентації нового продукту. Після ретельного аналізу випрацьовується маркетингова стратегія просування.

SWOT-аналіз на основі вивчення зовнішніх та внутрішніх факторів формує матричну картину, що об’єднує сильні та слабкі сторони, загрози та небезпеки. Цей аналіз сприяє фокусуванню на вузькій тематиці та окремому об’єкті (характеристиці) . Розглядаються підконтрольні компанії опції та такі, на які вона не може вплинути або щось самостійно змінити. Вивчаються партнери, конкуренти, покупці.

PEST (або STEP) аналіз вивчає зовнішню атмосферу оточення, що орієнтується на закріплення позицій фірми і подальшого успішного функціонування в галузевому середовищі. Оцінює політичні, економічні, технологічні впливи, соціальні фактори, що здійснюють неконтрольований вплив на компанію.

Вартість

Маркетингове дослідження передбачає усесторонній аналіз причин та факторів, знаючи які вдасться благополучно обійти «підводні каміння» Це займає тривалий             час, може включати одноразові, повторні, регулярні дослідження, задіє різні способи збору інформації.

У період ініціації визначаються поведінкові механізми, малюється психологічний портрет покупця. Саме звідси починається складання прогнозів продажів, обирається вдала модель позиціювання продукції.

На стадії розробки перевіряється ступінь сприйняття товару клієнтом, його реакція на зміну ціни, сприйнятливість ним торгової марки і ступеню її запам’ятовування.  

Тестування передбачає апробування партії товару, збір думок покупців, вплив реклами на поведінкову реакцію людей.

Фаза повноцінного виробництва та просування зв’язана з аудитом каналів продажу, відношенням продавців до товару та вмінням його продати, використання послуг таємних покупців. Кінцеве формування портрету клієнта на основі проведених локальних та широких експериментів.