Оцінка для оподаткування

Оценка налогообложения

Ми проводимо оцінку активів для цілей оподаткування. Для нашої компанії відкрито доступ до реєстру звітів ФДМУ, яким користуються нотаріуси.