Оцінка для прийняття рішень

Оценка для принятия решений

Ми проводимо об’єктивну оцінку активів і бізнесу наших клієнтів у випадку, коли необхідно прийняти майнове, інвестиційне або управлінське рішення. Також ми виступаємо консультантом з боку клієнтів, для яких оцінку проводять інші оцінювачі, наприклад, з боку інвестиційного банку.